1993 Johnson 9.9 Hp Outboard Motor

Sponsored link: Download 1993 Johnson 9.9 Hp Outboard Motor
1,9 liters avb motor villamos
Language: hungarian
PDF pages: 74, PDF size: 8.12 MB
Report
9/1993. (iv.2) rendelet egészségügyi
(7)11 Minden HBCs-én belül meg kell különböztetni az átlagos, a rövid, a hosszú és az áthelyezett ellátási eseteket az alábbiak szerint: a) átlagos ellátási esetnek minısül az ellátás, ha annak idıtartama az adott HBCs-re aszámú mellékletében megállapított alsó és felsı határnap között van; b) rövid ellátási esetnek minısül az ellátás, ha annak idıtartama nem éri el az adott HBCs ellátására megszabott alsó határnapot; c)12 hosszú ellátási esetnek minısül az ellátás, ha az aktív minısítéső osztályon, .

Language: hungarian
PDF pages: 450, PDF size: 1.91 MB
Report
9/1993. (iv. 2.) nm. rendelet szent borbála kórház tatabánya
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. -a (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. -ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: (1) Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás .

Language: hungarian
PDF pages: 266, PDF size: 0.79 MB
Report
9/1993. (iv. 2.) rendelet
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes .

Language: hungarian
PDF pages: 206, PDF size: 1.2 MB
Report
1. számú melléklet a 9/1993. (iv. 2.) nm rendelethez tételes
OENO2.4. 01010 01000 Egyszerhasználatos eszközök és implantátumok Scoliosis implantátum Gerinc belsı fixációs implantátum Maxillo-faciális belsı fixációs eszközök és helyreállító protesisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótlást is Maxillo-faciális belsı fixációs eszközök CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótló eszközök Maxillo-faciális helyreállító protesisek Érprotézisek győrős vagy külsı spirál erısítéssel (egyenes protézis, Y protézis) Felnıtt és gyermek-.

Language: hungarian
PDF pages: 231, PDF size: 1.16 MB
Report
Magyar ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.