Biológia 9.

Sponsored link: Download Biológia 9.
biológia 9 – 11. Évfolyam a biológia tanterv felépítése
. környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, elhelyezni a tudományok rendszerében a biológia elsajátított ismereteit, egyúttal kialakítani az új ismeretek önálló megszerzésének igényét.

Language: hungarian
PDF pages: 15, PDF size: 0.11 MB
Report
019 biologia 9-12.pdf bornemisza péter Általános iskola És
A tanulók legyenek képesek: – a biológiai vizsgálómódszerek segítségével a biológiai jelenségek és folyamatok megismerésére, ismereteik önálló b vítésére, felhasználására, tudják használni az írott – információhordozókat (könyvek, lexikonok, újságcikkek, stb.), ismeretterjeszt cikkek, szakirodalom önálló feldolgozására, azok rövid bemutatására – (kisel adás), – ismereteiket mások számára is érthet módon el adni, – tananyaghoz kapcsolódó szöveges feladatok megértésére és feldolgozására, – a megszerzett .

Language: hungarian
PDF pages: 24, PDF size: 0.16 MB
Report
kisokos: biologia 9-10 osztaly
A sejt az élő szervezetek szerkezeti, működési és genetikai alapegysége. A legősibb sejtes felépítést mutató szervezetek a prokarióták, méretük μ (mikron) nagyságrendű. A jelen tankönyv szerint a kékeszöld moszatok és a baktériumok tartoznak ide. Ez az élőlénycsoport a tudomány mai állása szerint nem rendszertani kategória. Egy prokarióta sejt részei: sejtfal (anyaga fehérje és szénhidrát, sokszor kocsonyás tok borítja), a sejtfalon belül sejthártya, citoplazma és nukleoid.  a sejtfal rácsszerkezetű .

Language: hungarian
PDF pages: 19, PDF size: 0.79 MB
Report
presstern erettsegi puskak biologia 9 10 osztaly
Language: hungarian
PDF pages: 16, PDF size: 0.69 MB
Report
biológia helyi tanterv 9-10 Évfolyam szakközepes 2004
A fény, a víz, a levegı és a talaj legfontosabb jellemzıi. Víz-, levegı-, Tartalom és talajvédelem.

Language: hungarian
PDF pages: 11, PDF size: 0.05 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Magyar ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.