Közösségek Rejtett Hálózata

Sponsored link: Download Közösségek Rejtett Hálózata
tanulói közösségek Építése, közösségek hálózata a
Az Országgy lés a közoktatásról és a szakképzésr l szóló törvényeket 2007 nyarán módosította, és ezzel kijelölte az iskolarendszer szakképzés megszervezésének új kereteit. Az iskolafenntartó önkormányzatok számára jelent s átalakítási kötelezettségek keletkeztek a térségi integrált szakképz központok létrehozására, amennyiben a fejlesztési forrásokhoz hozzá akartak jutni. 2007 szén megjelentek a szervezet-átalakításokat segít , európai uniós forrásokra épül , az egységesítésben a szakképzés ésszer sítését.

Language: hungarian
PDF pages: 121, PDF size: 0.79 MB
Report
Magyar ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.