O Nascimento Da Tragédia Friedrich Nietzsche

Sponsored link: Download O Nascimento Da Tragédia Friedrich Nietzsche
friedrich nietzsche imigyen szol zarathustra
Zarathustra előljáró-beszéde.Mikoron Zarathustra harminc éves vala, odahagyá hazáját és hazájának tavát és a hegyekbe méne. Itt élvezé lelkét és magánosságát és nem fáradt belé tíz álló esztendeig. Végezetre azonban elváltozék szívében, egy reggel hajnal hasadtával kelvén, szembeálla a napnak és im-ígyen szólítá meg: „Hatalmas csillagzat! Mi volna boldogságod, ha nem volnának azok, a kiknek világosságot adsz! Tíz évig jövel ide barlangom fölé: megúntad volna fényed és ezt az utad nélkülem, sasom és kigyóm.

Language: hungarian
PDF pages: 193, PDF size: 0.8 MB
Report
held józsef az mta külső tagja friedrich wilhelm nietzsche
. lenne részemről, ha ebben a rövid értekezésben részletesen igyekezném tárgyalni Friedrich Nietzsche gondolkodását, húsz könyvének, óriási tömegű jegyzeteinek és más fennmaradt írott. akkora arroganciát kívánna, amivel nem rendelkezem. Ezért inkább megpróbálom kiragadni Nietzsche gondolkodásának legjellemzőbb elemeit, amelyek közelebbről adhatnak magyarázatot ennek az enigmatikus filozófusnak a gondolatmenetére. Azt is meg kell jegyeznem, hogy Nietzsche maga figyelmeztette az utókor kutatóit munkái szemezgetésének veszélyére: „A legrosszabb.

Language: hungarian
PDF pages: 22, PDF size: 0.26 MB
Report
Magyar ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.